ZAPYTANIE OFERTOWE.

Następny artykuł
Poprzedni artykuł

EGERIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego oraz obsługą architektoniczną inwestycji:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 176 (dz. nr 29/13, AM-8, Obręb Gaj).

Dla działki na której planowana jest inwestycja została wydana decyzja numer 247/09 z dnia 03.06.2009 o warunkach zabudowy.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia udzielane są pod numerem telefonu: 71 360 83 10 lub pocztą elektroniczną e-mail: biuro@egeriadevelopment.pl

Oferta powinna zawierać oferowane ceny za wykonane usługi.

Oferty należy składać do dnia 12 maja 2014 roku do godziny 16:00 bezpośrednio w biurze Spółki lub przesłać drogą elektroniczną na powyższy adres mailowy. 

Egeria Development Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia oraz prowadzenia negocjacji z kilkoma oferentami. Oferentowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z udziałem w konkursie ofert. Spółka zastrzega sobie także prawo do unieważnienia lub odwołania zapytania bez podania przyczyn. 

Layout