Mgr inż. Ewa Dowbaj

Prezes Zarządu od założenia Spółki w 2006 roku.

Wcześniej w latach 1992 - 2007 roku kierowała własną firmą handlowo - usługową „BONITO”. Karierę zawodową rozpoczęła w 1986 roku jako asystent projektanta w Biurze Projektów Klimatyzacji i Wentylacji „PROWENT” we Wrocławiu. W latach 1988 -1990 pracowała jako starszy asystent projektanta w Biurze Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD”. Uczestniczyła w projektowaniu wielu inwestycji w budownictwie przemysłowym, szpitalnym i mieszkaniowym.

W latach 1994 - 2005 zajmowała się nadzorowaniem inwestycji w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, w tym również jako inspektor nadzoru.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej z dyplomem  mgr inż. inżynierii środowiska w zakresie specjalności: klimatyzacja, ogrzewnictwo i urządzenia sanitarne. W 1990 r. uzyskała uprawnienia projektowe i wykonawcze w specjalności instalacyjno-projektowej w zakresie instalacji sanitarnych.

Zobacz także: Jarosław Dowbaj

Layout