Lista Wspólników EGERIA DEVELOPMENT

Lista Wspólników EGERIA DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Wspólnik

Wartość nominalna 1 udziału

Ilość posiadanych udziałów

Łączna wartość nominalna posiadanych udziałów

Procentowy udział w Kapitale Zakładowym

Ewa Dowbaj

100,00 zł

12.500

1.250.000 zł

50%

Jarosław Dowbaj

100,00 zł

12.500

1.250.000 zł

50%

 

 

Layout