Formularz kontaktu

Napisz do nas

Pola formularza
Wypełnij formularz kontaktu, przekaż nam swoje uwagi bądź pytanie.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

W związku z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Egeria Development spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Oksywska 4A, 53-152 Wrocław zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym po nr KRS 0000267632  (ED), będącą administratorem moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach związanych z działalnością ED , w tym do celów promocji, marketingu, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości przez ED,  jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto oświadczam, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.

Obrazek zabezpieczający przed spamem Jeśli nie możesz przeczytać kodu, kliknij tu.
Przepisz kod z obrazka do pola powyżej

* (gwiazdka) oznacza pola obowiązkowe

|

Siedziba Spółki:
ul.Przyjaźni 6c/1, 53-030 Wrocław
tel: +48 71 360 83 10, tel. kom. 698 716 230

fax: +48 71 729 77 62
@: biuro@egeriadevelopment.pl

NIP: 894-288-50-08
Regon: 020394667

Numer konta bankowego:
20 1560 0013 2362 0470 7886 0001 Getin Bank

Biuro Sprzedaży Mieszkań:

tel: +48 695 923 432

artur.judasz@egeriadevelopment.pl

Layout